Rörfilmning och TV-inspektion av rör

Se konditionen på rören

TV-inspektion är en mycket bra metod bland annat för att se konditionen på rören, se varför man har återkommande stopp eller problem med avloppet.

Det kan även vara lämpligt att undersöka sina rör inför renovering, så man inte bygger in rör som är skadade eller som är i dåligt skick.

Modern inspelningsutrustning

Vi använder modern inspelningsutrustning. Alla kunder får ett USB med filmen och stillbilder från inspektionen, och ett godkänt inspektionsutlåtande. Detta gör att du som kund lätt kan få överblick över resultatet.

Vid önskemål lämnar vi även utförligt protokoll direkt i bilen med WinCam. Det finns möjlighet att ta stillbilder för att visa kunden hur det ser ut i rören.

Medlem i STVF

SIBAB är medlem i STVF och även auktoriserad TV-inspektör. Detta borgar för en väl utförd inspektion.

Vi har utrustning för de flesta filmningar

Vi undersöker rör från 25 mm upp till 800 mm vilket innebär att vi har utrustning för de flesta filmningar.

Traktorkamera

Den största kameran är en så kallad traktorkamera vilket innebär att den driver in sig själv med hjälp av hjul. Traktorkameran är även utrustad med profilmätning för att kunna se fallet på ledningen.

Rörålskamera

De mindre rören filmas med hjälp av rörålskamera. Då är kameran monterad på en glasfiberål, som man för in i röret. Den minsta kameran är så liten så det är inga problem att filma till exempel i ett köksavlopp.

Spolkamera

Vi har även en spolkamera som drivs in med hjälp av vattentryck. Den går att styra in i grenrör till skillnad från andra kameror.