Slamsugning och sanering

Vi kan rycka in med kort varsel

SIBAB erbjuder sanering vid till exempel vattenskador med våtsug. Vi har personal och kapacitet att snabbt rycka in. Bilarna är utrustade med 50 meter "light slang" vilket gör det smidigt att ta in slangen in i fastigheter. Slangen förvaras inne i bilen vilket innebär att den är ren och inte smutsar ner så mycket.

Vi utför även slamsugning av byggtoaletter.

Vi är anslutna till LBC Borås


Tack vare att SIBAB är anslutet till LBC kan vi även erbjuda ADR-transporter och volymtransporter via våra kollegor.