Ledningspositionering tar reda på vart rören ligger

Upptäck ev rörskador

Ledningspositionering är ett utmärkt sätt att snabbt och exakt få reda på var ett rör ligger i marken.

Det är ett bra hjälpmedel vid filmning och upptäckt av en skada, som gör att man sedan kan åtgärda denna med så lite åverkan som möjligt, i form av grävning eller uppsågning. Dettta spar både tid och pengar.

Ansluta en ny ledning?

Ledningspositionering är även ett bra hjälpmedel om man behöver komplettera en ritning eller om ska ansluta en ny ledning på en befintlig.

Vid positionering får man även fram vilket djup ledningen ligger på.