Fastighetsspolning i hela fastigheter

Köksavlopp och golvbrunnar

SIBAB spolar köksavlopp och golvbrunnar i hela fastigheter. Innan fastighetsspolning sätter vi upp information om spolningen i fastigheten till boende.

Besiktning av installation

När vi utför spolningen gör vi även en besiktning av installationen och för protokoll.